+420 734 424 649 pknj.plavec@centrum.cz

Za podpory:

Plavecký klub Nový Jičín

08.01.2022 | Dopis členům klubu a rodičům plavců

Vážení členové klubu a rodiče plavců, v pdf Vám posílám dopis o úpravě výše členských příspěvků a spoluúčasti na
závodech i soustředěních. Jakub Minář, předseda klubu

Příloha: dopisPKNJ.pdf dopisPKNJ.pdf

21.11.2021 | Trénink PKNJ

Od 1.9.2021 obnovujeme plavecký trénink PKNJ v tradičních hodinách. Všichni plavci budou do budovy krytého bazénu vcházet přes sportovní šatny. U vstupu bude trenér zaznamenávat plavce do seznamu členů klubu a ukazovat jedno z následujících Covid potvrzení personálu bazénu:

  • negativní PCR test ne starší než 72 hodin pro děti 12–18 let
  • certifikát o očkování
  • pozitivní PCR test ne starší než 180 dnů a ne mladší než 14 dnů

Výjimkou jsou děti do dovršení 12 let věku.

Detailní informace najdete na: http://www.bazennovyjicin.cz

Děkuji za pochopení a spolupráci. Jakub Minář, předseda klubu

Historie Plaveckého klubu

Plavecký klub Nový Jičín klub vznikl v květnu roku 1975, téměř současně s otevřením tehdy nového krytého bazénu. Po celou dobu existence vyvíjí činnost v oblastech výuky plavání, přípravy dětí na sportovní plavání a samotného plaveckého sportu na výkonností i vrcholové úrovni. Za uplynulá léta prošlo klubem několik tisíc sportovců, kteří reprezentovali novojičínské plavání na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Ti nejlepší se prosadili i do státní reprezentace v juniorské i seniorské kategorii.

I v současné době se klub snaží nabídnout zájemcům o plavecký sport co nejlepší podmínky. Sportovcům se věnuje odborně erudovaný kolektiv trenérů a cvičitelů. Pro zajištění všestranné přípravy je zabezpečována příprava i mimo krytý bazén. Účastníme se soutěží všech kategorií, od seznamovacích závodů pro nejmenší, přes žákovské přebory kraje, České republiky, juniorské soutěže, závody Českého poháru až po Mistrovství republiky všech věkových kategorií. Ti nejlepší mají možnost účastnit se soutěží v zahraničí.

Funkcionáři klubu a vyškolení rozhodčí organizují také plavecké soutěže pro všechny věkové kategorie. Tradičním závodem reprezentujícím město je Malá cena Nového Jičína, která měla svou premiéru již v roce 1977.