+420 734 424 649 pknj.plavec@centrum.cz

Za podpory:

Plavecký klub Nový Jičín

16.06.2020 | Informace pro rodiče plavců PKNJ

Vážení rodiče plavců PKNJ,
přečkali jsme akutní dobu pandemie coronaviru. Rád bych poděkoval trenérům za administrativní činnost a plavcům za jejich individuální trénink v této době. Je potřeba vyzdvihnou trenéry a plavce, kteří se účastnili naší suché přípravy s názvem Tour De Korona, která probíhala na Skalkách. Od 1.6. 2020 trénujeme na venkovním bazénu v Novém Jičíně díky vedení města a provozovateli BC Nový Jičín a jsme za to velmi rádi. Do dneška se vystřídalo na pravidelných trénincích na venkovním bazénu bezmála 100 plavců PKNJ. Na vnitřním bazénu probíhá od 1.6.2020 rozsáhlá rekonstrukce sprch. Věřím, že nejpozději v září budeme moci trénovat už tam. Od června jsme se ve výboru rozhodli opět obnovit klubové příspěvky, vzhledem k venkovním podmínkám jsou sníženy na 50% běžné výše. Děkuji vám za podporu klubu.

Za PKNJ Jakub Minář
předseda

Historie Plaveckého klubu

Plavecký klub Nový Jičín klub vznikl v květnu roku 1975, téměř současně s otevřením tehdy nového krytého bazénu. Po celou dobu existence vyvíjí činnost v oblastech výuky plavání, přípravy dětí na sportovní plavání a samotného plaveckého sportu na výkonností i vrcholové úrovni. Za uplynulá léta prošlo klubem několik tisíc sportovců, kteří reprezentovali novojičínské plavání na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Ti nejlepší se prosadili i do státní reprezentace v juniorské i seniorské kategorii.

I v současné době se klub snaží nabídnout zájemcům o plavecký sport co nejlepší podmínky. Sportovcům se věnuje odborně erudovaný kolektiv trenérů a cvičitelů. Pro zajištění všestranné přípravy je zabezpečována příprava i mimo krytý bazén. Účastníme se soutěží všech kategorií, od seznamovacích závodů pro nejmenší, přes žákovské přebory kraje, České republiky, juniorské soutěže, závody Českého poháru až po Mistrovství republiky všech věkových kategorií. Ti nejlepší mají možnost účastnit se soutěží v zahraničí.

Funkcionáři klubu a vyškolení rozhodčí organizují také plavecké soutěže pro všechny věkové kategorie. Tradičním závodem reprezentujícím město je Malá cena Nového Jičína, která měla svou premiéru již v roce 1977.