+420 734 424 649 pknj.plavec@centrum.cz

Za podpory:

Plavecký klub Nový Jičín

05.07.2018 | LETNÍ KONDIČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ PKNJ 2018

Vážení rodiče,
prosím, abyste mě informovali, zda si Vaše dítko starší 10-ti let bere na letní soustředění kolo. Stačí poslat sms, email nebo mě kontaktujte na facebooku.
Informace k odjezdu Vám všem zašlu do soboty 7.7.2018.

Přeji všem pěkné léto,
s pozdravem Eva Lípová

19.06.2018 | Letní kondiční soustředění PKNJ 2018

Informace a pokyny k soustředění budou předány dítěti na tréninku do konce června, popřípadě zaslány na emaily zákonným zástupcům.

Eva Lípová

Historie Plaveckého klubu

Plavecký klub Nový Jičín klub vznikl v květnu roku 1975, téměř současně s otevřením tehdy nového krytého bazénu. Po celou dobu existence vyvíjí činnost v oblastech výuky plavání, přípravy dětí na sportovní plavání a samotného plaveckého sportu na výkonností i vrcholové úrovni. Za uplynulá léta prošlo klubem několik tisíc sportovců, kteří reprezentovali novojičínské plavání na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Ti nejlepší se prosadili i do státní reprezentace v juniorské i seniorské kategorii.

I v současné době se klub snaží nabídnout zájemcům o plavecký sport co nejlepší podmínky. Sportovcům se věnuje odborně erudovaný kolektiv trenérů a cvičitelů. Pro zajištění všestranné přípravy je zabezpečována příprava i mimo krytý bazén. Účastníme se soutěží všech kategorií, od seznamovacích závodů pro nejmenší, přes žákovské přebory kraje, České republiky, juniorské soutěže, závody Českého poháru až po Mistrovství republiky všech věkových kategorií. Ti nejlepší mají možnost účastnit se soutěží v zahraničí.

Funkcionáři klubu a vyškolení rozhodčí organizují také plavecké soutěže pro všechny věkové kategorie. Tradičním závodem reprezentujícím město je Malá cena Nového Jičína, která měla svou premiéru již v roce 1977.