+420 734 424 649 pknj.plavec@centrum.cz

Za podpory:

Plavecký klub Nový Jičín

22.09.2020 | Aktuální informace pro rodiče

Od 1. 9. Plavecký klub trénuje v nových tréninkových hodinách, které najdete v jiné části našich webových stránek. V září 2020 taky probíhá nábor nových členů ve věku 8–10 let, kteří mají zájem o plavecký sport. Od října naplno fungují středeční kurzy neplavců, dětí ve věku 5–7 let, jsou stále volná místa, ozvěte se, informace jsou níže na aktuálním letáku. Sledujte dále aktuální informace na stránkách, děkujeme vám za přízeň a podporu.

Za PKNJ, předseda Jakub Minář

Kurz neplavců pro děti

11.09.2020 | Kurz neplavců pro děti

Plavecký klub Nový Jičín pořádá kurz neplavců pro děti.
Začátek kurzu od 16. 9. 2020, konec kurzu 9. 12. 2020.
Více informací v letáku!

Příloha: leták - kurz neplavců 2020 leták - kurz neplavců 2020

Historie Plaveckého klubu

Plavecký klub Nový Jičín klub vznikl v květnu roku 1975, téměř současně s otevřením tehdy nového krytého bazénu. Po celou dobu existence vyvíjí činnost v oblastech výuky plavání, přípravy dětí na sportovní plavání a samotného plaveckého sportu na výkonností i vrcholové úrovni. Za uplynulá léta prošlo klubem několik tisíc sportovců, kteří reprezentovali novojičínské plavání na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Ti nejlepší se prosadili i do státní reprezentace v juniorské i seniorské kategorii.

I v současné době se klub snaží nabídnout zájemcům o plavecký sport co nejlepší podmínky. Sportovcům se věnuje odborně erudovaný kolektiv trenérů a cvičitelů. Pro zajištění všestranné přípravy je zabezpečována příprava i mimo krytý bazén. Účastníme se soutěží všech kategorií, od seznamovacích závodů pro nejmenší, přes žákovské přebory kraje, České republiky, juniorské soutěže, závody Českého poháru až po Mistrovství republiky všech věkových kategorií. Ti nejlepší mají možnost účastnit se soutěží v zahraničí.

Funkcionáři klubu a vyškolení rozhodčí organizují také plavecké soutěže pro všechny věkové kategorie. Tradičním závodem reprezentujícím město je Malá cena Nového Jičína, která měla svou premiéru již v roce 1977.